Klubovi

Obrazovni sistem je robustan i ne daje mnogo prostora svakom učeniku da dostigne svoj puni potencijal, da izrazi svoju kreativnost i napreduje u polju koje najviše voli. Škola nije samo mjesto gdje usvajamo znanje, tu pronalazimo sebe i svoja interesovanja. S tim u vezi omogućili smo različite klubove, gdje se osim učenja novih stvari može pronaći i dosta zabave, rekreativnog sadržaja i ono najbitnije mnogo druženja. Imamo ponešto za svakoga, na učenicima je da izaberu ono što vole.

RP Međunarodna srednja škola nudi sljedeće klubove: Bosanski za početnike, Naučni klub, Informatički klub, Likovni klub, Muzički klub i Školski kanal. Vrijeme održavanja klubova je nakon završetka nastave. Klubovi se biraju na početku školske godine i opcionalni su. Učenici mogu biti članovi više klubova, ukoliko se termini održavanja ne preklapaju. Svaki klub ima plan i program te pravila ponašanja. Učenici se obavezuju da ista poštuju i da se trude da realizuju plan aktivnosti.

ŠKOLSKI KANAL